نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3612

 • نام و نام خانوادگی: ایرج رجبی
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32251830-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • نمابر فروش: 32251830-084 نمابر خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: ایلام- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- روبروی نیروگاه توزیع برق هفت چشمه
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2611

 • نام و نام خانوادگی: ایرج رجبی
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32251830-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • نمابر فروش: 32251830-084 نمابر خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: ایلام- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- روبروی نیروگاه توزیع برق هفت چشمه
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1612

 • نام و نام خانوادگی: ایرج رجبی
 • شهر: ایلام
 • تلفن فروش: 32251830-084 تلفن خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • نمابر فروش: 32251830-084 نمابر خدمات پس از فروش: 32251830-084
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: ایلام- کیلومتر 3 جاده کرمانشاه- روبروی نیروگاه توزیع برق هفت چشمه
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳