نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3412

 • نام و نام خانوادگی: محمد کریمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33868957 - 33869957-031 تلفن خدمات پس از فروش: 33863601-031
 • نمابر فروش: 33869957-031 نمابر خدمات پس از فروش: 33869957-031
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: اصفهان، شاپور جدید، خیابان مشیرالوله شرقی، شهرک نمایشگاه‌ها، مقابل بانک ملت
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3413

 • نام و نام خانوادگی: حسین عباسی
 • شهر: شهرضا
 • تلفن فروش: 53287066-031 تلفن خدمات پس از فروش: 53287065-031
 • نمابر فروش: 53287065-031 نمابر خدمات پس از فروش: 53287065-031
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی امیرکبیر، فاز یک(خیابان اول)، خیابان 36 متری، ساختمان اول
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2415

 • نام و نام خانوادگی: محمد کریمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33863601-031 تلفن خدمات پس از فروش: 33863601-031
 • نمابر فروش: 33863603-031 نمابر خدمات پس از فروش: 33863603-031
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: خیابان شاپور جدید-ابتدای شهرک نمایشگاهیها- ابتدای خیابان مشیرالدوله شرقی- روبروی بانک ملت

فروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 7413

 • نام و نام خانوادگی: مرتضی هاشمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33874710-13-031
 • نمابر فروش: 33874710-13-031
 • آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان امیرکبیر، حد فاصل چهارراه هزاردستان و سه راهی لیلاند

فروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 8411

 • نام و نام خانوادگی: مهران احمدی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 35722278-031 تلفن خدمات پس از فروش: 35722278-031
 • نمابر فروش: 35722278-031 نمابر خدمات پس از فروش: 35722278-031
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: اصفهان، بعد از میدان میوه و تره بار سمت چپ جاده(مقابل برج کبوتر)

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1411

 • نام و نام خانوادگی: حسن عنبرزاده
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 34411595-031 تلفن خدمات پس از فروش: 34417447-34410823-34401789-031
 • نمابر فروش: 34593721-34593720-031 نمابر خدمات پس از فروش: 34417447-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: تعمیرگاه:اصفهان، خیابان جابرانصاری، تقاطع خیابان 5 آذر/// نمایشگاه:خیابان کاوه ابتدای اتوبان شهید چمران-نبش خیابان شهرداری منطقه7
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1411نمایشگاه

 • نام و نام خانوادگی: حسن عنبرزاده
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 34593720-031
 • نمابر فروش: 34593721-031
 • ساعت كار: 8:00 الی17:00
 • آدرس: ابتدای اتوبان چمران- نبش خیابان سازمان نظام مهندسی - شهرداری منطقه 7

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1412

 • نام و نام خانوادگی: اصغر جاویدفر
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 35230093-35237854-35210626-35237789-031 تلفن خدمات پس از فروش: 35230093-031
 • نمابر فروش: 35230093-031 نمابر خدمات پس از فروش: 35230093-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: اصفهان، خیابان جی، بعد از ترمینال جی، جنب دانشگاه بهزیستی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1415

 • نام و نام خانوادگی: احمدرضا سلیمیان
 • شهر: زرین شهر
 • تلفن فروش: 52231725-031 تلفن خدمات پس از فروش: 52233463-031
 • نمابر فروش: 52231578-031 نمابر خدمات پس از فروش: 52231578-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: زرين‌شهر، انتهای بلوار سعدی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1419

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا شفيعي سرارودي
 • شهر: مبارکه
 • تلفن فروش: 52421218-031 تلفن خدمات پس از فروش: 52422419-031
 • نمابر فروش: 52421218-031 نمابر خدمات پس از فروش: 52421218-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13:30 و 14 الي 18:30
 • آدرس: مبارکه، بلوار نیکبخت، جنب میدان مادر
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1422

 • نام و نام خانوادگی: مهرداد شفیعی سرارودی
 • شهر: نجف آباد
 • تلفن فروش: 42456070-031 تلفن خدمات پس از فروش: 42456071-3-031
 • نمابر فروش: 42456100-031 نمابر خدمات پس از فروش: 42456100-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: نجف آباد، بلوار امام غربی (بلوار پلیس راه)، میدان گل‌ها، روبروی مخابرات
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1423

 • نام و نام خانوادگی: امیرحسین احمدی
 • شهر: کاشان
 • تلفن فروش: 55505565-031 تلفن خدمات پس از فروش: 55505562-031
 • نمابر فروش: 55505561-031 نمابر خدمات پس از فروش: 55505561-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: کاشان، انتهای بلوار دارالسلام، نبش میدان امام علی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1425

 • نام و نام خانوادگی: علی شه‌دوست
 • شهر: بادرود، نطنز
 • تلفن فروش: 54348990-031 تلفن خدمات پس از فروش: 54348970-031
 • نمابر فروش: 54348960-031 نمابر خدمات پس از فروش: 54348960-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: بادرود، بلوار مطهری، نرسیده به پل راه آهن، مجتمع خودرویی شه‌دوست
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1426

 • نام و نام خانوادگی: ادیب صنعت محور
 • شهر: شهرضا
 • تلفن فروش: 53287414-031 تلفن خدمات پس از فروش: 53287414-031
 • نمابر فروش: 53287254-031 نمابر خدمات پس از فروش: 53287254-031
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: شهرضا- شهرک کارگاهی امیر کبیر- مجتمع خودرویی ادیب نیا
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7411

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا ناصح
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 32341085-031
 • نمابر فروش: 32346518-031
 • آدرس: اصفهان، خيابان شهيد بهشتي (شاپور قديم)، شماره 552

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7412

 • نام و نام خانوادگی: سعید شاهگل
 • شهر: فلاورجان
 • تلفن فروش: 37422776-031
 • نمابر فروش: 37422776-031
 • آدرس: فلاورجان، روبروی سه راه کلیشاد، فروشگاه شاهگل

فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 111

 • نام و نام خانوادگی: احمد رضا صفایی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 34479030 - 09132860540-031
 • آدرس: خیابان سروش ،حدفاصل مسجد الغفور و خیابان مصلی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 111/1

 • نام و نام خانوادگی: علیرضا امینی
 • شهر: کاشان
 • تلفن فروش: 55451055-031
 • نمابر فروش: 55449324-031
 • آدرس: خیابان آیت الله کاشانی ، شماره 554، فروشگاه امینی

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 111/15

 • نام و نام خانوادگی: عباس ایروانی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن خدمات پس از فروش: 35670472-031
 • آدرس: زینبیه شمالی ،ایستگاه دو طفلان مسلم روبروی بانک مهر اقتصاد ،

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 111/16

 • نام و نام خانوادگی: ابراهیم اسرافیلیان
 • شهر: نجف آباد
 • تلفن فروش: 42644827-031
 • آدرس: خیابان شریعتی نرسیده ،به سه راه فرهنگ، جنب بیمه ایران

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 111/3

 • نام و نام خانوادگی: رحیم آقاجانی
 • شهر: داران
 • تلفن فروش: 57222606-031
 • آدرس: خیابان نواب صفوی ،جنب مسجد ابوالفضل ،پلاک 50

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 111/8

 • نام و نام خانوادگی: کامران رجب زاده
 • شهر: کاشان
 • تلفن فروش: 55228358-031
 • آدرس: خیابان نطنز ،ابتدای بلوار چمران ،جنب کوچه شهید شاکری