نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3412

 • نام و نام خانوادگی: محمد کریمی
 • شهر: اصفهان
 • تلفن فروش: 33868957 - 33869957-031 تلفن خدمات پس از فروش: 33863601-031
 • نمابر فروش: 33869957-031 نمابر خدمات پس از فروش: 33869957-031
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: اصفهان، شاپور جدید، خیابان مشیرالوله شرقی، شهرک نمایشگاه‌ها، مقابل بانک ملت

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3413

 • نام و نام خانوادگی: حسین عباسی
 • شهر: شهرضا
 • تلفن فروش: 53287066-031 تلفن خدمات پس از فروش: 53287065-031
 • نمابر فروش: 53287065-031 نمابر خدمات پس از فروش: 53287065-031
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: شهرضا، شهرک صنعتی امیرکبیر، فاز یک(خیابان اول)، خیابان 36 متری، ساختمان اول