نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3833

 • نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا نبوی
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42256233-034 تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-034
 • نمابر فروش: 42257548-034 نمابر خدمات پس از فروش: 42257548-034
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: سیرجان، بلوار شاهد (کمربندی)، روبروی بلوار دکتر صادقی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2831

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائین‌تن
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 32730949-50-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32728678-32756812-034
 • نمابر فروش: 32730949-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: کرمان، ابتدای جاده شرف آباد، نبش قائم 2
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2832

 • نام و نام خانوادگی: حسین نبوی
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42256233-034 تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-034
 • نمابر خدمات پس از فروش: 42256233-034
 • ساعت كار: 8:00 الی17
 • آدرس: سیرجان-بلوارشاهد(کمربندی)-روبروی بلوار صادقی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1833

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائين تن
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32730949-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • نمابر فروش: 32730950-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32730950-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرمان، ابتداي جاده شرف آباد(بلوار قائم)، نبش قائم دو
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1834

 • نام و نام خانوادگی: محمد مهدیزاده گزوئی
 • شهر: زرند
 • تلفن فروش: 33438002-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33438003-034
 • نمابر فروش: 33438002-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33438002-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: زرند، جاده رفسنجان، روبروي سه راهي محمدآباد
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1835

 • نام و نام خانوادگی: مجتبي صالحي‌مقدم
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32530124-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32530126-034
 • نمابر فروش: 32520130-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32520091-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرمان، بلوار قدس، انتهای بلوار ترمینال قدیم ، سمت چپ
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1836

 • نام و نام خانوادگی: عليرضا شول
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 42305858-034 تلفن خدمات پس از فروش: 42333858-034
 • نمابر فروش: 42334787-034 نمابر خدمات پس از فروش: 42334787-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: سیرجان، بلوار شهید عباسپور، پشت تالار صیادی، روبروی ایران خودرو
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1837

 • نام و نام خانوادگی: حسین صنعتی هوتکی
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 33329500-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33329733-034
 • نمابر فروش: 33329500-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33329500-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرمان، بزرگراه امام، به طرف ميدان سرآسياب، سمت راست، جنب فني‌حرفه‌اي
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1839

 • نام و نام خانوادگی: محمود کریمی افشار
 • شهر: جیرفت
 • تلفن فروش: 43310192-034 تلفن خدمات پس از فروش: 43310197-034
 • نمابر فروش: 43310198-034 نمابر خدمات پس از فروش: 43310198-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: جیرفت، میدان سپاه، بلوار امام رضا
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1841

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضائی پور مشيزی
 • شهر: بردسیر
 • تلفن فروش: 33522952-33524577-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33528034-034
 • نمابر فروش: 33527461-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33527461-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: بردسير، بلوار 22 بهمن، روبروي مشعل گاز
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1842

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسین زینلی
 • شهر: کهنوج
 • تلفن فروش: 43232355-034 تلفن خدمات پس از فروش: 43206405-034
 • نمابر فروش: 43204642-034 نمابر خدمات پس از فروش: 43204642-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کهنوج، كهنوج، بلوار شهيد بهشتي، بعد از ميدان شهسواري، شماره 1413
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/14

 • نام و نام خانوادگی: مهدی ناجی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33342838-034
 • آدرس: خیابان میرزا رضا ، بین کوچه 14و 16 ، نمایشگاه موتورسیکلت ناجی

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/15

 • نام و نام خانوادگی: حسین حسینی
 • شهر: کرمان
 • تلفن فروش: 33317067-034
 • آدرس: خیابان میرزا رضای کرمانی ، فروشگاه موتورسیکلت حسینی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/2

 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا صبوری
 • شهر: سیرجان
 • تلفن فروش: 3223329-0345
 • آدرس: بلوار دکتر صادقی ،بین چهارراه قدس و دهخدا ، موتورسیکلت صبوری

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 122/4

 • نام و نام خانوادگی: رضا عیش آبادی
 • شهر: بم
 • تلفن فروش: 44313909-034
 • نمابر فروش: 44341233-034
 • آدرس: بلوار امام ، جنب کوچه قاسم زاده