نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3833

  • نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا نبوی
  • شهر: سیرجان
  • تلفن فروش: 42256233-034 تلفن خدمات پس از فروش: 42256233-034
  • نمابر فروش: 42257548-034 نمابر خدمات پس از فروش: 42257548-034
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: سیرجان، بلوار شاهد (کمربندی)، روبروی بلوار دکتر صادقی