نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1833

 • نام و نام خانوادگی: منصور ژائين تن
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32730949-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32730949-034
 • نمابر فروش: 32730950-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32730950-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرمان، ابتداي جاده شرف آباد(بلوار قائم)، نبش قائم دو

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1835

 • نام و نام خانوادگی: مجتبي صالحي‌مقدم
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 32530124-034 تلفن خدمات پس از فروش: 32530126-034
 • نمابر فروش: 32520130-034 نمابر خدمات پس از فروش: 32520091-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرمان، بلوار قدس، انتهای بلوار ترمینال قدیم ، سمت چپ

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1837

 • نام و نام خانوادگی: حسین صنعتی هوتکی
 • شهر: كرمان
 • تلفن فروش: 33329500-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33329733-034
 • نمابر فروش: 33329500-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33329500-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کرمان، بزرگراه امام، به طرف ميدان سرآسياب، سمت راست، جنب فني‌حرفه‌اي

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1841

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضائی پور مشيزی
 • شهر: بردسیر
 • تلفن فروش: 33522952-33524577-034 تلفن خدمات پس از فروش: 33528034-034
 • نمابر فروش: 33527461-034 نمابر خدمات پس از فروش: 33527461-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: بردسير، بلوار 22 بهمن، روبروي مشعل گاز

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1842

 • نام و نام خانوادگی: غلامحسین زینلی
 • شهر: کهنوج
 • تلفن فروش: 43232355-034 تلفن خدمات پس از فروش: 43206405-034
 • نمابر فروش: 43204642-034 نمابر خدمات پس از فروش: 43204642-034
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: کهنوج، كهنوج، بلوار شهيد بهشتي، بعد از ميدان شهسواري، شماره 1413