نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAWخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 3933

 • نام و نام خانوادگی: مهدی استاجی
 • شهر: سبزوار
 • تلفن فروش: 44460111-051 تلفن خدمات پس از فروش: 44460110-051
 • نمابر فروش: 44460111-051 نمابر خدمات پس از فروش: 44460110-051
 • ساعت كار: 8:00 الی18
 • آدرس: سبزوار-کیلومتر 6جاده تهران-روبروی میدان مشاهیر

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2932

 • نام و نام خانوادگی: مهدی استاجی
 • شهر: سبزوار
 • تلفن فروش: 44460110-051 تلفن خدمات پس از فروش: 44460110-051
 • نمابر خدمات پس از فروش: 44460111-051
 • آدرس: سبزوار-کیلومتر6 جاده تهران- روبروی میدان مشاهیر

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2933

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا کریمی
 • شهر: مشهد
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 16
 • آدرس: مشهد- کیلومتر 5 جاده قدیم نیشاپور- قبل از سه راهی ده غیبی