نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعه
نمایندگی شماره 1911

 • نام و نام خانوادگی: حميد گلكار
 • شهر: قائن
 • تلفن فروش: 32525400-32524700-056 تلفن خدمات پس از فروش: 32526665-056
 • نمابر فروش: 32524700-056 نمابر خدمات پس از فروش: 32524700-056
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8:30 الي 10 و 14 الي 15
 • آدرس: قائن، حاشیه جاده سنتو، روبروی پارک گل زعفران

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
ابوالفضل عباسیان

 • شهر: بیرجند
 • تلفن فروش: 32212024-056
 • آدرس: خیابان جمهوری- روبروی مرکز بهداشت شماره 2 - تعمیرگاه موتور عباسیان

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 115/10

 • نام و نام خانوادگی: حسن صحراکار
 • شهر: بیرجند
 • تلفن فروش: 32213543-056
 • نمابر فروش: 32228825-056
 • آدرس: خیابان جمهوری اسلامی ،نبش خیابان 31، پلاک 66،فروشگاه صحرا کار

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 115/26

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل رمضانزاده
 • شهر: طبس
 • تلفن فروش: 32824461-056
 • آدرس: خیابان پنجعلی ، روبروی فروشگاه پوریای ولی ،نمایشگاه موتورسیکلت رمضانزاده