نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 3633

 • نام و نام خانوادگی: رضا آزاده نام
 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 35567601-061 تلفن خدمات پس از فروش: 35567601-061
 • ساعت كار: 8:00 الی17
 • آدرس: اهواز- اتوبان آیت اله بهبهانی- جاده کوت عبداله- اسلام آباد- نبش خیابان لقمان- پلاک 2625

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2632

 • نام و نام خانوادگی: احمد مدنی
 • شهر: آبادان
 • تلفن فروش: 53258679-061 تلفن خدمات پس از فروش: 53258679-061
 • نمابر فروش: 53258705-061 نمابر خدمات پس از فروش: 53258705-061
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 6:30 الي 13:30
 • آدرس: ایستگاه 12، آندست پل، جنب نمایندگی سایپا

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2633

 • نام و نام خانوادگی: رسول آزاده‌نام
 • شهر: اهواز
 • تلفن فروش: 35560410-061 تلفن خدمات پس از فروش: 35560001-061
 • نمابر فروش: 35560499-061 نمابر خدمات پس از فروش: 35560499-061
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 6:30 الي 13:30
 • آدرس: اتوبان آیت‌الله بهبهانی، اسلام‌آباد، نبش خیابان باصر، روبروی بانک صادرات

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2634

 • نام و نام خانوادگی: رضا آزاده نام
 • شهر: اهواز
 • تلفن خدمات پس از فروش: 35567601-061
 • ساعت كار: 8:00 الی17
 • آدرس: اهواز- اتوبان آیت اله بهبهانی- جاده کوت عبداله- اسلام آباد- نبش خیابان لقمان- پلاک 2625

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1633

 • نام و نام خانوادگی: داود نصيرگلي
 • شهر: دزفول
 • تلفن فروش: 42257182-061 تلفن خدمات پس از فروش: 42257182-061
 • نمابر فروش: 42257182-061 نمابر خدمات پس از فروش: 42257182-061
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: دزفول، جاده شوشتر، روبروی شهرک مدرس

فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 116/10

 • نام و نام خانوادگی: محمد سلیم عساکره
 • شهر: شادگان
 • تلفن فروش: 53724055-061
 • آدرس: خیابان شهید باهنر شرقی ،فروشگاه عساکره

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 116/2

 • نام و نام خانوادگی: داریوش درخشان نژاد
 • شهر: آبادان
 • تلفن فروش: 53320933-061
 • نمابر فروش: 53320932-061
 • آدرس: احمد آباد ، خیابان 1اصلی ،ما بین 3و4 فرعی ،پلاک 126

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 116/4

 • نام و نام خانوادگی: مسعود عباسی
 • شهر: شوشتر
 • تلفن فروش: 36212834-061
 • نمابر فروش: 36212845-061
 • آدرس: کمربندی ،روبروی پارک بعثت ،فروشگاه آپاچی