نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1751

  • نام و نام خانوادگی: زرير نيک زاد
  • شهر: یاسوج
  • تلفن فروش: 33222586-074 تلفن خدمات پس از فروش: 33234081-074
  • نمابر فروش: 33233526-074 نمابر خدمات پس از فروش: 33233526-074
  • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 15 الي18:30
  • آدرس: ياسوج، خیابان جمهوری اسلامی، فلکه بسیج، جنب بانک ملت