نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7451

 • نام و نام خانوادگی: افشار اکبری
 • شهر: سقز
 • تلفن فروش: 36249000-087
 • نمابر فروش: 36248441-087
 • آدرس: سقز، بلوار هفت تیر، روبروی بانک صادرات شعبه تره بار

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1352

 • نام و نام خانوادگی: آروین زارع
 • شهر: سنندج
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33226471-2-87
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33227363-87
 • ساعت كار: 8:00 الی17
 • آدرس: تعمیرگاه:سنندج-بلوار توحید(گریاشان)-روبروی استخر انتظام نمایشگاه:سنندج خیابان امیریه-بالاتر از میدان کوهنورد- روبرویبرج هیوالرد

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 128

 • نام و نام خانوادگی: عبدالباقی ابراهیمی
 • شهر: بانه
 • تلفن فروش: 34240352-087
 • آدرس: خیابان خیام ،جنب گرمابه بیستون ، فروشگاه خلیج الخیر

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 128/2

 • نام و نام خانوادگی: مجید قربانی
 • شهر: بیجار
 • تلفن فروش: 38229120-087 تلفن خدمات پس از فروش: 3822687-087
 • آدرس: خیابان امیر نظام گروسی ،فروشگاه موتورسیکلت قربانی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 128/3

 • نام و نام خانوادگی: هاویار ابراهیمی
 • شهر: سنندج
 • تلفن فروش: 33688034-087
 • نمابر فروش: 33245296-087
 • آدرس: میدان نبوت ،خیابان ویس القرنی ، فروشگاه هوندا

فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 128/6

 • نام و نام خانوادگی: محمد قبادی
 • شهر: کامیاران
 • تلفن فروش: 35529818-087
 • آدرس: خیابان اسد آبادی ، جنب پل ،فروشگاه تهران موتور