نمايندگی ها | گروه بهمن

خدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3533

 • نام و نام خانوادگی: علی قربان محمدی آرا
 • شهر: اراک
 • تلفن فروش: 33544105-086 تلفن خدمات پس از فروش: 33544166-086
 • نمابر فروش: 33544167-086 نمابر خدمات پس از فروش: 33544167-086
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: اراک، کیلومتر 10 جاده تهران، مالک آباد

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3534

 • نام و نام خانوادگی: محمدکاظم حسنی
 • شهر: ساوه
 • تلفن فروش: 42401591-8-086
 • نمابر فروش: 42401598-086
 • آدرس: ساوه، بلوار آزادی، روبروی پمپ بنزین بزرگمهر