نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2171

 • نام و نام خانوادگی: حسن موسوی‌چاشمی
 • شهر: قائمشهر
 • تلفن فروش: 42370556-011 تلفن خدمات پس از فروش: 42370556-011
 • نمابر فروش: 42370556-011 نمابر خدمات پس از فروش: 42370556-011
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: قائمشهر، انتهای خیابان تهران، هفت تن
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2172

 • نام و نام خانوادگی: حسین کچبی
 • شهر: آمل
 • تلفن فروش: 43254344-011 تلفن خدمات پس از فروش: 43252526-011
 • نمابر فروش: 43252527-011 نمابر خدمات پس از فروش: 43252527-011
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: آمل، کیلومتر 1 جاده بابل
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1171

 • نام و نام خانوادگی: وحيد كچبي
 • شهر: آمل
 • تلفن فروش: 44243939-011 تلفن خدمات پس از فروش: 44248142-011
 • نمابر فروش: 44243045-011 نمابر خدمات پس از فروش: 44243045-011
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: آمل، خیابان امام خمینی، بلوار مدرس، آفتاب 58
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1173

 • نام و نام خانوادگی: رجبعلي مهديزاده
 • شهر: بابل
 • تلفن فروش: 3512-011 تلفن خدمات پس از فروش: 3512-011
 • نمابر فروش: 3512-011 نمابر خدمات پس از فروش: 3512-011
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: بابل- کیلومتر 3 جاده قائمشهر- روبروی دانشگاه آزاد
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

نمایش نقشه مکان یاب

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1175

 • نام و نام خانوادگی: ولي جوادي‌فر
 • شهر: چالوس
 • تلفن فروش: 52222171-52248501-011 تلفن خدمات پس از فروش: 52222233-011
 • نمابر فروش: 52248502-011 نمابر خدمات پس از فروش: 52248502-011
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: چالوس،  خیابان مطهری، جنب میدان بار، شماره 1
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1178

 • نام و نام خانوادگی: صمد صادقی‌کيادهی
 • شهر: ساري
 • تلفن فروش: 33370539-011 تلفن خدمات پس از فروش: 33362026-011
 • نمابر فروش: 33370539-011 نمابر خدمات پس از فروش: 33370539-011
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: ساری، کمربندی غربی، جنب نمایندگی ایران خودرو
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1179

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا قاسمي
 • شهر: ساري
 • تلفن فروش: 33289621-011 تلفن خدمات پس از فروش: 33281420-011
 • نمابر فروش: 33289622-011 نمابر خدمات پس از فروش: 33289622-011
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: ساری، اول جاده نکا، روبروی شرکت نفت
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 125

 • نام و نام خانوادگی: علی اکبر شیرزاد
 • شهر: فریدونکنار
 • تلفن فروش: 35652615-35664278-011
 • نمابر فروش: 35664277-011
 • آدرس: میدان ماهی ،نبش معلم (خیابان میرزای شیراز ی )فروشگاه 3s ایران دوچرخ

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 125/19

 • نام و نام خانوادگی: جعفر صادق
 • شهر: نوشهر
 • تلفن فروش: 52055127-011
 • نمابر فروش: 52055124-011
 • آدرس: کیلومتر هشت ، بطرف نور ، مزگاه ،جنب مسجد صاحب الزمان

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 125/22

 • نام و نام خانوادگی: اسماعیل علی پور
 • شهر: نور
 • تلفن فروش: 56246406-011
 • آدرس: خیابان شیخ فضل الله نوری ، ابتدای خیابان سردشت ،فروشگاه علیپور

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 125/23

 • نام و نام خانوادگی: اکبر برهانی استخر سری
 • شهر: قائم شهر
 • تلفن فروش: 32250155-011
 • آدرس: کمربندی جنب ،سندیکای کامیون داران ،نرسیده به میدان امام

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 125/24

 • نام و نام خانوادگی: حسین صلاحی
 • شهر: ساری
 • تلفن فروش: 33105711-011
 • آدرس: بلوار امیر مازندرانی ، روبروی باغ کاشی ، تعمیر گاه صلاحی

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 125/25

 • نام و نام خانوادگی: حسین محمدی
 • شهر: چالوس
 • تلفن فروش: 52254331-011
 • آدرس: بلوار امام رضا ، کوچه حسین نژاد، پشت پست برق

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 125/26

 • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل پیشه ور
 • شهر: بهشهر
 • تلفن فروش: 34544099-011
 • آدرس: انتهای مهدیه ،نرسیده به چهارراه سنگ ذغال ،فروشگاه گلدن سیکلت

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 125/27

 • نام و نام خانوادگی: میرفرزاد عارفی
 • شهر: بابل
 • تلفن فروش: 32195846-011
 • آدرس: ایستگاه آمل ، بلوار جانبازان ، نبش بهاران 7 ، فروشگاه عارفی

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 125/28

 • نام و نام خانوادگی: یساقی
 • شهر: سواد کوه -زیر آب
 • تلفن فروش: 42455646-011
 • آدرس: خیابان آزادی ، بالاتر از کلانتری سابق،روبروی بیمارستان شهدا

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولات
نمایندگی شماره 125/4

 • نام و نام خانوادگی: حسین شاهانی
 • شهر: بابل
 • تلفن فروش: 32193394-011
 • نمابر فروش: 32193391-011
 • آدرس: ایستگاه آمل ، نبش بهاران 2،پلاک 48 ، فروشگاه امید