نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولات
نمایندگی شماره 3331

 • نام و نام خانوادگی: آوین تابش آوا
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33297292-6-028 تلفن خدمات پس از فروش: 33297292-6-028
 • نمابر فروش: 33297312-028 نمابر خدمات پس از فروش: 33297312-028
 • ساعت كار: 8:30 الی 13و14 الی 17:30
 • آدرس: قزوین- بلوار ابوترابی( جاده قدیم کرج)- نبش ورودی شهر صنعتی البرز پلاک97

فروش محصولات
نمایندگی شماره 2332

 • نام و نام خانوادگی: آوین تابش آوا
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33297292-6-28 تلفن خدمات پس از فروش: 33297292-6-28
 • نمابر فروش: 33297312-28 نمابر خدمات پس از فروش: 33297312-28
 • ساعت كار: 8:30 الی 13و14 الی 17:30
 • آدرس: جاده قدیم تهران- انتهای بلوار ابوترابی(جاده قدیم کرج)- ابتدای ورودی شهرک صنعتی البرز پلاک 97

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1334

 • نام و نام خانوادگی: آوین تابش آوا
 • شهر: قزوین
 • تلفن خدمات پس از فروش: 33297292-28
 • نمابر خدمات پس از فروش: 33297312-28
 • ساعت كار: ساعت پذيرش 8 الي 13 و 14 الي 18
 • آدرس: قزوین- بلوار ابوترابی( جاده قدیم کرج)- نبش ورودی شهر صنعتی البرز پلاک95

فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 120

 • نام و نام خانوادگی: علی عابدی
 • شهر: قزوین
 • تلفن فروش: 33553609-028
 • آدرس: خیابان شهداء ، جنب مسجد جامع ،فروشگاه عابدی