نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2451

 • نام و نام خانوادگی: علی فتحی‌زاده
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36642043-025 تلفن خدمات پس از فروش: 36642629-025
 • نمابر فروش: 36644114-025 نمابر خدمات پس از فروش: 36644114-025
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: قم، جاده قدیم تهران، نبش کوچه 20

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 8451

 • نام و نام خانوادگی: سیدعباس میری
 • شهر: قم
 • تلفن خدمات پس از فروش: 36605020-36612458-025
 • نمابر خدمات پس از فروش: 36605020-025
 • ساعت كار: 8 الي 13 و 15:30 الي 18
 • آدرس: قم، خیابان امام، جنب سرپرستی بانک ملت

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 121/1

 • نام و نام خانوادگی: منصور شیخ هادی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 38858411-025
 • نمابر فروش: 38858400-025
 • آدرس: خیابان نیروگاه ،نبش توحید 34

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 121/5

 • نام و نام خانوادگی: مهدی عباسی
 • شهر: قم
 • تلفن فروش: 36600831-025
 • آدرس: میدان مطهری ، خیابان خاکفرج ، جنب کوچه 75، پلاک 116