نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3871

 • نام و نام خانوادگی: شرکت آنی کاران کویر یزد
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37237737-035 تلفن خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • نمابر فروش: 37237737-035 نمابر خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: یزد، پایانه باربری، انتهای بخش تجاری، جنب معاینه فنی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2872

 • نام و نام خانوادگی: شرکت آنی معتمد کاران کویر یزد
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37237737-035 تلفن خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • نمابر فروش: 37237737-035 نمابر خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 8 الی 12
 • آدرس: یزد، پایانه باربری، انتهای بخش تجاری، جنب معاینه فنی
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1871

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبي
 • شهر: يزد
 • تلفن فروش: 38232600-035 تلفن خدمات پس از فروش: 38237871-035
 • نمابر فروش: 38222600-035 نمابر خدمات پس از فروش: 38222600-035
 • ساعت كار: 8:30 الي 13:00 و 14 الي 18
 • آدرس: یزد، بلوار شهید دشتی، نبش کوچه 15، روبروی کلانتری 14
 • توضيحات ساعت کاری نمایندگی پنجشنبه ها ۷ الی ۱۳

فروش قطعه
نمایندگی شماره 7871 (فروشگاه مجازقطعات یدکی)

 • نام و نام خانوادگی: محسن دهستانی
 • شهر: بافق
 • تلفن فروش: 32428480-035
 • آدرس: بافق، بلوار شهيد بهشتي، فرعي 12

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/4

 • نام و نام خانوادگی: سید یحیی سید محمدی
 • شهر: میبد
 • تلفن فروش: 32325055-035
 • نمابر فروش: 32320972-035
 • آدرس: خیابان امام خمینی ، جنب موسسه مالی و اعتباری مهر

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 127/5

 • نام و نام خانوادگی: سید کاظم صدیقی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 36219200-035
 • آدرس: خیابان مهدوی ،خیابان کمیته امداد خمینی ،پلاک 34

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/6

 • نام و نام خانوادگی: مهدی زارع مهرجردی
 • شهر: میبد
 • تلفن فروش: 323323250-035
 • آدرس: خیابان حایری ،جنب تراشکاری پیروز ی، فروشگاه الماس کویر

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/7

 • نام و نام خانوادگی: محمد علی ممیزی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 36269090-035
 • آدرس: اول خیابان سلمان فارسی ،نبش کوچه حاج آقا علاقه بند ،فروشگاه ممیز الاشجار