نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3871

  • نام و نام خانوادگی: شرکت آنی کاران کویر یزد
  • شهر: یزد
  • تلفن فروش: 37237737-035 تلفن خدمات پس از فروش: 37237737-035
  • نمابر فروش: 37237737-035 نمابر خدمات پس از فروش: 37237737-035
  • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
  • آدرس: یزد، پایانه باربری، انتهای بخش تجاری، جنب معاینه فنی