نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/4

 • نام و نام خانوادگی: سید یحیی سید محمدی
 • شهر: میبد
 • تلفن فروش: 32325055-035
 • نمابر فروش: 32320972-035
 • آدرس: خیابان امام خمینی ، جنب موسسه مالی و اعتباری مهر

خدمات پس از فروش محصولاتموتور
نمایندگی شماره 127/5

 • نام و نام خانوادگی: سید کاظم صدیقی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 36219200-035
 • آدرس: خیابان مهدوی ،خیابان کمیته امداد خمینی ،پلاک 34

خدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/6

 • نام و نام خانوادگی: مهدی زارع مهرجردی
 • شهر: میبد
 • تلفن فروش: 323323250-035
 • آدرس: خیابان حایری ،جنب تراشکاری پیروز ی، فروشگاه الماس کویر

فروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/7

 • نام و نام خانوادگی: محمد علی ممیزی
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 36269090-035
 • آدرس: اول خیابان سلمان فارسی ،نبش کوچه حاج آقا علاقه بند ،فروشگاه ممیز الاشجار