نمايندگی ها | گروه بهمن

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی تجاری FAW
نمایندگی شماره 3871

 • نام و نام خانوادگی: شرکت آنی کاران کویر یزد
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37237737-035 تلفن خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • نمابر فروش: 37237737-035 نمابر خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 7:30 الی 13 و 14:30 الی 18
 • آدرس: یزد، پایانه باربری، انتهای بخش تجاری، جنب معاینه فنی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتخودروی تجاری ISUZU
نمایندگی شماره 2872

 • نام و نام خانوادگی: شرکت آنی معتمد کاران کویر یزد
 • شهر: یزد
 • تلفن فروش: 37237737-035 تلفن خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • نمابر فروش: 37237737-035 نمابر خدمات پس از فروش: 37237737-035
 • ساعت كار: ساعت پذیرش 8 الی 12
 • آدرس: یزد، پایانه باربری، انتهای بخش تجاری، جنب معاینه فنی

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهخودروی سواری - كار
نمایندگی شماره 1871

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبي
 • شهر: يزد
 • تلفن فروش: 38232600-035 تلفن خدمات پس از فروش: 38237871-035
 • نمابر فروش: 38222600-035 نمابر خدمات پس از فروش: 38222600-035
 • ساعت كار: 8:30 الي 13:00 و 14 الي 18
 • آدرس: یزد، بلوار شهید دشتی، نبش کوچه 15، روبروی کلانتری 14

فروش محصولاتخدمات پس از فروش محصولاتفروش قطعهموتور
نمایندگی شماره 127/4

 • نام و نام خانوادگی: سید یحیی سید محمدی
 • شهر: میبد
 • تلفن فروش: 32325055-035
 • نمابر فروش: 32320972-035
 • آدرس: خیابان امام خمینی ، جنب موسسه مالی و اعتباری مهر