اقدامات راهبردی | گروه بهمن
اقدامات راهبردی

اقدامات راهبردی

 • تشکیل هلدینگ گروه بهمن با محوریت کسب و کار خودرو
 • ورود به بازار خودروهای تجاری با تاسیس شرکت های بهمن دیزل و سیبا موتور
 • ایجاد زنجیره ارزش نسبتاً کامل در فضای خودرو
 • توسعه مشارکت با شرکای معتبر جهانی در فضای خودرو
 • توسعه و تنوع بخشی محصولات در حوزه سواری، وانت و تجاری
 • حفظ جایگاه نخست سهم بازار در بخش فروش کامیونت
 • پیشرو بودن در بازار خودروهای تجاری با کسب سهم بیش از 30% کل خودروهای تجاری تولید داخل
 • تولید کیفی ترین محصولات با رعایت استانداردهای زیست محیطی
 • برترین خودرو ساز از منظر شاخص های بهره وری
 • سودآوری پایدار با بازدهی مطلوب اقتصادی
 • سرمایه گذاری در صنایع جذاب بازده انتظاری مناسب
 • پذیرش و عرضه سهام شرکت های تابعه در بازار سرمایه
 •  ورود به حوزه صنعت نفت با پروژه احداث پالایشگاه تولید قیر از نفت فوق سنگین