سرمایه گذاری | گروه بهمن
سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

در راستاي استراتژي‌هاي گروه بهمن مجموعه عملیات سرمایه‌گذاری که اهداف این شرکت را برآورده می‌نمایند عمدتاً شامل ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیت‌های سرمایه‌ای شرکت‌های تابعه و وابسته و مدیریت سبد سهام و سرمایه‌گذاری های شرکت‌های تابعه و وابسته می‌باشد و با توجه خاص به سرخط‌های مطالب روز همایش‌های حرفه‌ای کشور، حضور در مجامع شرکت‌های مهم و رقیب بورسی ، تهیه گزارشهای تحلیلی، بنیادین و تکنیکال از عملیات شرکتهای سرمایه گذاری و بررسی موضوعات و اخبار روز در بازار  سرمایه به دنبال بهره برداری هرچه بهتر از فرصت های بازار پولی و سرمایه‌ای و مشارکت بیشتر درفضای سرمایه کشور با استفاده بهینه از توانایی‌های موجود بر اساس اطلاعات گردآوری شده می‌باشد؛

در این راستا و در جهت نیل سریع‌‌تر و گسترده‌تر به این اهداف شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه‌اي تاسيس و شروع به فعاليت در بازار‌هاي اوليه و ثانويه نمودند. ماموريت اين شرکت‌ها مديريت پرتفوي سهام شرکت‌هاي بورسي تهیه گزارش‌های حرفه‌ای در بازه‌های مختلف زمانی و همچنين استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار اوليه علي‌الخصوص در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و املاک و مستغلات مي‌باشد. شرکت‌هاي فوق همچنين به منظور جلب اعتماد و حضور مشارکت‌هاي مردمي در بازار سرمايه کشور (اعم از اوليه و ثانويه)، توسعه فرهنگ سهامداري، توسعه مالکيت فراگير، حمايت و تقويت بنيه اقتصادي طبقه متوسط و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري عموم مردم و بهره گيري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مناطق مختلف کشور ايجاد شده‌اند.