افتتاح نمایشگاه مرکزی بهمن‌لیزینگ - شهریور 1394 | گروه بهمن