دومین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران - آذر 1393 | گروه بهمن