رونمایی از وانت ایسوزو در نمایشگاه شیراز - خرداد1394 | گروه بهمن