مراسم رونمایی و کلید سپاری کاپرا - 19 بهمن 1388 | گروه بهمن