اخبار | گروه بهمن

اخبار

فروش خودروهای تجاری سیبا موتور آغاز شد

فروش خودروهای تجاری سیبا موتور آغاز شد

فروش نقدی خودروهای تجاری شرکت سیبا موتور از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  1398/09/05 تا پایان ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/09/30 انجام می شود. فروش صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق آدرس های ذیل...

فروش خودروهای تجاری سیبا موتور آغاز شد
فروش نقدی خودروهای تجاری بهمن دیزل

فروش نقدی خودروهای تجاری بهمن دیزل

فروش نقدی خودروهای تجاری شرکت بهمن دیزل از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  1398/09/05 تا پایان ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/09/30 انجام می شود. فروش صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق آدرس های ذیل...

فروش نقدی خودروهای تجاری بهمن دیزل
آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2  دو کابین

آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین

شرایط فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین به صورت اینترنتی به تعداد محدود از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/09/02 تا زمان تکمیل ارائه می شود. با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت...

آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین
آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین

آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین

شرایط فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین به صورت اینترنتی به تعداد محدود از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/09/02 تا زمان تکمیل ارائه می شود. با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت...

آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین
آغاز فروش نقدی و اعتباری وانت کارا تک و دو کابین

آغاز فروش نقدی و اعتباری وانت کارا تک و دو کابین

شرایط فروش نقدی و اعتباری آبان ماه خودروی وانت کارا تک کابین و دو کابین به صورت اینترنتی (به تعداد محدود) از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/09/02 تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت ارائه می گردد. با هدف...

آغاز فروش نقدی و اعتباری وانت کارا تک و دو کابین
فروش اعتباری کاپرا دوکابین آغاز شد

فروش اعتباری کاپرا دوکابین آغاز شد

شرایط فروش اعتباری کاپرا دوکابین دودیفرانسیل به صورت اینترنتی به تعداد محدود از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 تا زمان تکمیل ارائه می شود. با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان...

فروش اعتباری کاپرا دوکابین آغاز شد
فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل آغاز شد

فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل آغاز شد

فروش نقدی خودروهای تجاری شرکت بهمن دیزل از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/08/11 تا پایان ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 انجام می شود. فروش صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق آدرس های ذیل قابل...

فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل آغاز شد