آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین | گروه بهمن

آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین

  • تاريخ انتشار : پنجشنبه 30 آبان 1398
آغاز فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین

شرایط فروش نقدی و اعتباری کاپرا 2 دو کابین به صورت اینترنتی به تعداد محدود از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/09/02 تا زمان تکمیل ارائه می شود.
با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت بهمن موتور  فیلترهایی را مطابق شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتری از سوی شرکت بهمن موتور یکطرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.
فروش صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق آدرس های ذیل قابل انجام است:

http://Bahman.iranecar.com

www.iranecar.com

فروش کاپرا 2 دو کابین به صورت نقدی

فروش کاپرا 2 دو کابین به صورت اعتباری