آغاز فروش وانت کارا 2000cc بصورت لیزینگ | گروه بهمن

آغاز فروش وانت کارا 2000cc بصورت لیزینگ

  • تاريخ انتشار : شنبه 27 اردیبهشت 1399
آغاز فروش وانت کارا 2000cc بصورت لیزینگ

فروش وانت کارا 2000cc تک کابین و دو کابین به صورت لیزینگ آغاز شد.
فروش وانت کارا تک کابین و دوکابین 2000cc به صورت لیزینگ و تعداد محدود از روز شنبه مورخ 1399/02/27 تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت ارائه می شود. ثبت نام صرفاً به صورت حضوری و با توجه به امکان ثبت نام یک دستگاه برای هر شخص حقیقی، متقاضیان می توانند به نمایندگی های بهمن لیزینگ مراجعه کنند.

برای مشاهده ی جداول فروش به لینک زیر مراجعه کنید.
شرایط فروش وانت کارا 2000cc تک کابین – طرح یک

شرایط فروش وانت کارا 2000cc تک کابین – طرح دو

شرایط فروش وانت کارا 2000cc دو کابین – طرح یک

شرایط فروش وانت کارا 2000cc دو کابین – طرح دو