آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ | گروه بهمن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ

  • تاريخ انتشار : شنبه 10 خرداد 1399
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامدران محترم، وکیل یا نماینده قانونی صاحب سهم شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهم که راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1399/03/31 در محل تهران، کیلومتر 16 بزرگراه فتح (جاده قدیم فتح)، سالن همایش بهمن موتور برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29

2.بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1398

3.اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

4.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1399

5.انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

6.تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی

7.تعیین پاداش هیات مدیره

8.انتخاب اعضای هیات مدیره

9.سایر مواردی که تصمیمگیری راجع به آن در صلاحین مجمع عمومی عادی باشد

توضیحات:

1.برگه ورود به جلسه مجمع در روزهای 26 و 27 خرداد ماه از ساعت 8 الی 14 در محل اداره امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)، کیلومتر 13، پلاک 279 توزیع می گردد.

*همراه داشتن کارت شناسایی معتبر(کارت ملی) برای دریافت برگه ورود به جلسه الزامی است.

2.برابر ماده 99 قانون تجارت فقط سهامدارانی می توانند در جلسه ی فوق الذکر شرکت نمایند که قبلا کارت ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.