فروش نقدی و اعتباری وانت کارا 2000cc متوقف خواهد شد | گروه بهمن
948

فروش نقدی و اعتباری وانت کارا 2000cc متوقف خواهد شد

  • تاريخ انتشار : سه شنبه 3 دی 1398
فروش نقدی و اعتباری وانت کارا 2000cc متوقف خواهد شد

با توجه به استقبال گسترده مشتریان از فروش نقدی و نقدی - اعتباری وانت کارا 2000cc ویژه دی ماه، فروش اینترنتی این خودرو تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1398/10/04 برقرار خواهد بود و پس از این تاریخ هیچگونه درخواست خرید قابل پذیرش نخواهد بود. در صورت پرداخت وجه پس از تاریخ مزبور، قرارداد منعقد نشده و وجه مربوطه مسترد خواهد شد.