نتيجه ارزيابي كيفي مزدا 3جديد در آديت C | گروه بهمن

نتيجه ارزيابي كيفي مزدا 3جديد در آديت C

  • تاريخ انتشار : شنبه 29 مهر 1391
نتيجه ارزيابي كيفي مزدا 3جديد در آديت C

يكي از روش‌هاي ارزشيابي كيفي در صنعت خودرو، ارزيابي عملكرد و دوام سيستم‌ها و قطعات در طي پيمايش 20000 كيلومتر در شرايط مختلف آب و هوايي و جاده اي مي‌باشد كه تحت عنوان آديت C بيان مي‌شود.

شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران (I.S.Q.I) به عنوان مجري سياست‌هاي كيفي وزارت صنعت، تجارت و معدن، به‌صورت اجباري اقدام به نمونه‌برداري و ارزشيابي كيفي كليه خودروهاي توليدي خودروسازان داخل كشور نموده و بر اساس نتايج ارزشيابي‌ها، سطوح كيفي خودروها را در گروه‌هاي خيلي خوب، خوب، قابل قبول، حداقل قابل قبول طبقه‌بندي و اعلام مي‌نمايد.

در اين رابطه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در سال 1391 اقدام به ارزيابي آديت C مزدا 3جديد نمود و پس از پيمايش 20000 كيلومتر خودرو توانست بدون ثبت ايراد ايمني و عملكردي و اساسي با ثبت نمره منفي 42، سطح كيفي خيلي خوب را به خود اختصاص دهد.