محصولات | گروه بهمن
کامیونت  6 تن   Tiger-v
کامیونت 6 تن Tiger-v
کامیونت 6 تن Tiger-v
کامیونت  8 تن   Tiger-v
کامیونت 8 تن Tiger-v
کامیونت 8 تن Tiger-v
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
کامیون کشنده جفت محور J6
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
شاسی کامیون CA3250
كاميون كشنده تك محور J6
كاميون كشنده تك محور J6
كاميون كشنده تك محور J6