چشم انداز و ارزش ها

img

   ما از خاطرات شما جان گرفته ایم، آگر آنها را مرور کنید حتما اثری از ما در لابلای تقویم ها و تاریخ ها پیداست از گذشته های دور بوده ایم از روزی که صنعت در این اقلیم پر هیاهو شکل سنت را شکست و قالبی مدرن را تجربه کرد و این تکاپو در مسیر این سالیان طولانی فراز و نشیب داشت ولی از ضربان نایستاد.  روزگار گذشت و تا امروز، تا همین حوالی خواست و اراده ای نو در ما شکل گرفت، ساختاری جدید از تجربیات انسان های موفق، اراده ای از جنس توانستن و به هدف رسیدن . خواستیم تا تجربه ای جدید باشیم در صنعت این سرزمین نگاهی نو که تمامش مشتری، احترام  و صداقت است، از محصول تا خدمات ،  تلاش کردیم تا این احترام را به شکل دیگری برای شما ترسیم نماییم .قسم خوردیم تا همواره مراقب شما باشیم و در این عهد و پیمان گردش روزگار شاهد کوشش و تلاش مردان و زنان بهمنی بود تا گواهی باشد بر آنچه که امروز برای شما فراهم آورده ایم، مجموعه ای از بهترین ها در کنار هم حکایت از انسان هایی که بهترین خود هستند و حاصل تلاش صادقانه آنها بهترین محصولات و خدمات شده است برای شما. بخاطر بیاوریم وقتی سایه سنگین اهریمن سختی ها و محدودیت ها بر پیکره این صنعت سیاهی افکنده بود ما بهمنی ها هم قسم شدیم برای یک مبارزه بزرگ، مبارزه ای که ابتدا با خودمان شروع کردیم، مبارزه ای که از اصلاح نگاه و رویکردهای خودمان شروع شد مبارزه ای که همچنان ادامه دارد و ما در کنار هم با ایده هایی از جنس راستی  و پاکی ایستاده ایم تا بتوانیم دنیای اطرافمان را زیبا تر کنیم، تا یک تجربه نو باشیم برای شما، یک حس متفاوت، نگاهی نو از محصول تا خدمت، و این تلاش همچنان ادامه دارد .تجربه های تلخ گذشته برای ما سرمایه شد تا بهترین باشیم برای شما و پیشرفت در محصول و خدمت به همراه بهترین ایده های و تکنولوژی ها تبدیل به یک اصل شد، تبدیل به قانونی نا نوشته در قلب بهمن، برای حرکت رو به جلو و برای خشنودی و رضایت شما قضاوت با شماست. از امروز یک چهره جدید از بهمن خواهید دید طرحی نو و یک تغییر بزرگ در کنار همه بهبود ها و تغییرات مثبت و رو به جلوی سالیان گذشته. بهمن اکنون یک چهره جدید دارد و این یک استعاره است، یک نماد از همه پیشرفتها، یک عهد میان بهمن و شما که این مسیر تعالی تازه آغاز شده است مسیری که پایانی ندارد و تا همیشه ادامه دارد .          می خواهیم یک تجربه متفاوت باشیم، یک حس خوب همیشگی و این رویایست دست یافتنی در کنار شما و برای شما.                                                               ما زنده به آنیم که آرام نگیریم       موجیم که آسودگی ما عدم ماست