سرمایه گذاری

img

در راستاي استراتژي‌هاي گروه بهمن مجموعه عملیات سرمایه‌گذاری که اهداف این شرکت را برآورده می‌نمایند عمدتاً شامل ایجاد بانک اطلاعاتی فعالیت‌های سرمایه‌ای شرکت‌های تابعه و وابسته و مدیریت سبد سهام و سرمایه‌گذاری های شرکت‌های تابعه و وابسته می‌باشد و با توجه خاص به سرخط‌های مطالب روز همایش‌های حرفه‌ای کشور، حضور در مجامع شرکت‌های مهم و رقیب بورسی، تهیه گزارشهای تحلیلی، بنیادین و تکنیکال از عملیات شرکتهای سرمایه گذاری و بررسی موضوعات و اخبار روز در بازار  سرمایه به دنبال بهره برداری هرچه بهتر از فرصت های بازار پولی و سرمایه‌ای و مشارکت بیشتر درفضای سرمایه کشور با استفاده بهینه از توانایی‌های موجود بر اساس اطلاعات گردآوری شده می‌باشد.